Επεξήγηση όρων

Ποσοστό ορατότητας – Visible Light Transmitted (VLT)
Το συνολικό ποσοστό ορατού φωτός – μήκος κύματος 380-780 νανόμετρα το οποίο περνά μέσα απο ένα κρύσταλλο.
Μέθοδος δοκιμών: ASTM 903-82


Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός – Visible Light Reflected 
Το συνολικό ποσοστό ορατού φωτός που ανακλάται από το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM 903-82 Απόρριψη Υπεριώδους Ακτινοβολίας –


Ultra Violet (UV) Block 
Το ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας (300-380 νανόμετρα) που δεν διαπερνά το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM D1003


Ηλιακή Ανακλαστικότητα – Total Solar Energy Reflected 
Το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ενέργειας, 300-2500 νανόμετρα που ανακλάται από το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM Ε 903-82


Ηλιακή Μετάδοση – Total Solar Energy Transmitted 
Το συνολικό ποσοστό ηλιακής ενέργειας που διαπερνάει το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM Ε 903-82


Ηλιακή Απορρόφηση – Total Solar Energy Absorbed 
Το συνολικό ποσοστό ηλιακής ενέργειας ,300-2500 νανόμετρα που απορροφάται από τον κρύσταλλο. Η ηλιακή απορροφητικότητα είναι η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας που ούτε διαπερνά ούτε ανακλάται από το κρύσταλλο. Μέθοδος δοκιμών: ASTM Ε 903-82


Εκπομπή Ακτινοβολίας – Emissivity 
Η ικανότητα μιας επιφάνειας να απορροφά τη θερμότητα και να την αντανακλά. Όσο χαμηλότερη εκπομπή ακτινοβολίας τόσο λιγότερη θερμότητα απορροφάται από τον υαλοπίνακα και τόσο υψηλότερη θερμότητα αντανακλάται μέσα στον χώρο.


Συντελεστής U – U-Factor 
Ο γενικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας ισοδυναμεί με την αμοιβαία της τιμής R. Ο συντελεστής είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα και εκφράζεται σε BTU (ανά τετραγωνικό πόδι / ανά ώρα / βαθμό θερμοκρασίας). Όσο πιο μικρός είναι ο παράγοντας U τόσο καλύτερες είναι οι μονωτικές ιδιότητες του κρυστάλλου.


Συντελεστής Σκίασης – Shading Coefficient 
Η αναλογία της ηλιακής θερμότητας που διαπερνά ένα κρύσταλλο προστατευμένο από μεμβράνη σε σχέση με ένα διπλό κρύσταλλο (DSA) που υπόκειται στις ίδιες συνθήκες. Ο συντελεστής σκίασης καθορίζει την ικανότητα του κρυστάλλου στον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας: όσο μικρότερος ο συντελεστής τόσο μεγαλύτερος ο έλεγχος.


G Value – Αξία G 
Tο συνολικό ποσοστό ηλιακής ενέργειας που εισχωρεί στο εσωτερικό του κτιρίου από αντανάκλαση και από απορρόφηση.


Solar Heat Gain Coefficient 
Tο συνολικό ποσοστό ηλιακής ενέργειας που εισχωρεί στο εσωτερικό του κτιρίου από αντανάκλαση και από απορρόφηση.


Συνολική αποβολή θερμότητας – Total Solar Energy Rejected 
Το ποσοστό ηλιακής ενέργειας που αποβάλλεται από το κρύσταλλο ισούται με το ποσοστό ηλιακής ανάκλασης συν το ποσοστό ενέργειας που έχει απορροφηθεί από το κρύσταλλο και ανακλάται ξανά προς τα έξω.

 

pdf